Grønt Råd

Vandrådet deltager i Grønt Råd som "talerør" for vandværkerne i Favrskov kommune.

I menuen til venstre kan I hente/se de projekter, papirer m.m.

som Grønt Råd har arbejdet med.


Grønt Råds vedtægter kan hentes her:


Som PDF fil


Referat samt andet materiale fra sidste møde i Grønt Råd kan hentes her.


Tidligere referater hentes her:


Møde d. 13. september 2023

Møde d. 10. maj 2023